MM Portfolio

Een portfolio is een document met daarin verschillende opdrachten. De MM'ers moeten voor informatica een portfiolo gaan maken, met een aantal verplichte-, en een aantal keuzeopdrachten. Dit portfolio maak je in groepen van 4.

De opdrachten staan op de volgende pagina's. Hoe meer je daarvan afkrijgt, hoe beter dat is voor je cijfer. De verplichte opdrachten moet je afkrijgen voor een voldoende.

Inleveren

Je stopt na afloop alle gemaakte opdrachten in een net mapje, en levert dit bij meneer van Vugt in (in de les of in zijn postvak).