Opdracht 5

Laat deze opdracht in de les goedkeuren door meneer van Vugt.

Teken in SketchUp dit gebouw na.

Teken ook de afstandslijnen zoals in het voorbeeld.