Opdracht 2

Laat deze opdracht in de les goedkeuren door meneer van Vugt.

Teken in SketchUp dit huis na: