OneDrive

Vergeten hoe je kan inloggen op jouw OneDrive?

Ga naar office.com

Gebruik leerlingnummer@student.altenacollege.nl en jouw computerwachtwoord.

Bijvoorbeeld: 123456@student.altenacollege.nl en enfheeze

Klik rechts bovenin op aanmelden.
Voer jouw gegevens in.
Klik op OneDrive.