Google drive

Vergeten hoe je kan inloggen op je Google Drive?

Ga naar drive.google.com

Gebruik leerlingnummer@altenacollege.org en jouw computerwachtwoord.

Bijvoorbeeld: 123456@altenacollege.org en enfheeze