Sneltoetsen

In bijna elk computerprogramma kan je gebruik maken van sneltoetsen. Programma's gebruiken eigenlijk altijd dezelfde sneltoetsen. Als je ze daarom een keer uit je hoofd leert, kan je ze in heel veel verschillende programma's gebruiken. Daarom krijg je hier in het begin van het schooljaar een toets over.

In de toets worden alle sneltoetsen gevraagd. Je moet dan de sneltoets weten bij de bewerking (niet andersom). Je vind ze op de volgende pagina.